SØBE prosjekt AS eier og drifter nettsida villagjerde.no

SØBE prosjekt AS er et nystartet firma, men eiere har lang erfaring- og høy kompetanse innenfor konstruksjon, prosjektering og produksjon av metallvarer. 

I tillegg har vi et bredt nettverk av kompetente fagfolk, leverandører og produsenter.

Dette gjør at vi kan levere kundetilpassede kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. 

 

Visjon og mål

SØBE prosjekt AS har som mål og tilby kunder det beste av prosjektering og produkter på markedet. Vi ønsker kundeorienterte prosesser hvor vi tilbyr konstruksjon og 3d-visualiserig i tillegg til produksjon.

 

Dette kvalitetsikrer leveransen og det er enkelt for kunden og gjøre de rette valgene tidlig i prosessen. Vi skal derfor være en foretrukket leverandør på prosjekter som omhandler konstruksjon, spesialproduksjon av metall og leveranser av dette.