Gjerder tegnes ut iht. kundens spesifikasjoner og alle detaljer tilpasses kunden.
Alle gjerder tegnes opp i 3D slik at kunden får et godt bilde av sluttproduktet før enn bestilling plasseres.

 

Vi mener at dette sikrer leveransen på en optimal måte.