Vi produserer gjerder og porter iht. godkjent tegningsunderlag. Vår samarbeidspartner monterer gjerdet eller porten, uavhengig om det er skruing, nedstøping eller annen festemåte.